Unident Kirurgikatalog Kirurgikatalog 2017 - Page 23

IMPLANT REMOVAL KIT – utformat för skonsam borttagning av dentala tandimplantat. • Effektiv instrumentering för atraumatisk borttagning av tandimplantat • Kompatibelt med de vanligast före- kommande implantatsystemen se film på vår hemsida – unident.se IMPLANT REMOVAL KIT FRKIT Implant Removal Kit Dagspris Utformat för skonsam borttagning av dentala tandimplantat. Ordering Information for B&VfBe$BWVB67&WrG&fW fGW&R&VfW"67&WpVwFҒ&GV7BPrDbcp"Dbc rDbcpF'VRF6Fr&F6WBw&V6FW67&F&GV7BP&F6W@F'VR6G&FWf6Re$4@ErC67&Wr6P&GV7BPBe%2@SBB6VFVBBe%2S@be%2`e%2s"Tbe%2s "e%2#"Re%2#PfGW&R&VfW fGW&P6RVwFҒfGW&R&VfW &GV7BR'&p2RR#e"3Pe"3#&VwV 2PBR#e"3Re"CPe"3#e"C#vFPRR#e"CRe"SPe"C#e"S#vFPbӂR#e"SRe"cPe"S#e"c#f"&Rf&FV6R6F7BW"6$UB66W2&W&W6VFFfR4D#0wwr&WC66