Unident Kirurgikatalog Kirurgikatalog 2017 - Page 22

FLEXLINK™ Ordering TIBAS Information FlexLink™ TiBase Certain ® FlexLink TiBase Abutments IUNIHG IEMTB51G IEMTB32G Height 3.4mm 4.1mm 5.0mm Hexed 3.5mm IEMTB31G IESTB31G IEWTB31G Hexed 5.5mm IEMTB51G IESTB51G IEWTB51G Non-Hexed 3.5mm IEMTB32G IESTB32G IEWTB32G Gold-Tite ® Screws are included with these FlexLink TiBase Abutments. Inkluderade skruvar: Hexed – IUNIHG, Non-Hexed – ILRGHG Certain Ancillary Components Waxing Screw Certain Ancillary Components Try-in Screw Diameter Hexed Scan Post 3.4mm IEWSTB1 IUNITS IEMSP34 Non-Hexed 4.1/5.0mm IEWSTB2 IUNITS2 IESTSP40 External Hex FlexLink TiBase Abutments UNISG EMTB51G EMTB32G Height 3.4mm 4.1mm 5.0mm Hexed 3.5mm EMTB31G ESTB31G EWTB31G Hexed 5.5mm EMTB51G ESTB51G EWTB51G Non-Hexed 3.5mm EMTB32G ESTB32G EWTB32G Gold-Tite Screws are included with these FlexLink TiBase Abutments. External Hex Ancillary Components Waxing Screw Try-in Screw Hexed External Hex Ancillary Components Diameter Scan Post 3.4mm WSK15/ WSU30 MUNITS/UNITS Non-Hexed EMSP34 4.1/5.0mm WSK15/ WSU30 Beställ i vår webbshop: shop.unident.se beställ av vår kundtjänst: tel. 0346-73 24 00 MUNITS/UNITS ESTSP40 22 | SIDAN