Ucan Balon Tanitim Katalogu - Page 6

Uçan Balon'da her hafta branş dersleriyle eğlenerek Yaratıcı Drama Müzik - Ritim Modern Dans “Güç ve sorumluluk duygusuyla bireysel özgürlük sağlanır” “Sosyal ve duygusal gelişimin temel etkenidir” “Beden ile zihin arasında uyumu ve iletişimi sağlar ” Çocuğu yaratıcılığa götüren en etkin ve en kapsamlı yollardan biri “Yaratıcı Drama”dır. Yaratıcı drama çocuk oyunlarının başlangıcıdır. Bu sayede çocuklar kararlar verir ve sorunları çözerler. Güç kazanma ve sorumluluk taşıma şansı kazanırlar. Yaratıcı drama ile konuşma yetenekleri denenir ve kazanılır. Çocuklar dinlemeyi, diğerleri ile iletişim kurmayı öğrenirler. İşin Özü; Oyun gerçek değildir ama oyunda yaşanan duygular gerçektir. Müzik, kendini ifade etme becerisini, yaratıcılığı ve estetik duygusunu geliştirir; ses ve dil gelişimine, bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur. Müzik yeteneği doğuştan başlar. Doğumundan itibaren anne ve babasının seslerini tanır. Ağlamalarla ve ses tonunu yükseltip alçaltarak duygularını ifade eder. Okulöncesi çocuk için müzik ve dans, kendini ifade etme aracı olmanın ötesinde, onun sosyal ve duygusal gelişimi için de önemli bir etkinliktir. Bale-dans eğitimi çocuğun bedeni ile zihni arasındaki iletişimi algılama, yorumlama ve yaratıcı düşünme sistemlerini geliştirir. Fiziksel yeteneğin yanısıra müziği kavraması ve hissetmesi sağlanır. Bale-dans çalışmalarında önce ısınma-esneme-ritm çalışmaları uygulanır. Daha sonra farklı konular dans oyunları ile oynanır. Anaokullarımızda yaş gruplarına göre dans eğitimi verilmekte ve her gruba kendi yaşlarına uygun, bedenlerinin alabileceği figürler hazırlanmaktadır.