Ucan Balon Tanitim Katalogu - Page 5

sevgi dNoCEluLi EĞLE renkli özgür Öğrencilerimizin gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak çağdaş öğrenme teknikleri kullanılarak zenginleştirilen eğitim programımızla, ilköğretim öncesi dönemde bilişsel, dil, duygusal, sosyal, psikomotor alanları ile özbakım becerilerinin gelişimi sağlanır. Uçan Balon Anaokulları’nda branş dersleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, bu ilgi alanları doğrultusunda gelişimlerini desteklemek ve sanata karşı estetik bakış açısı kazandırmak amacıyla verilmektedir. Eğitim süresi içerisinde ortak temalı olarak profesyonel eğitmenlerden yaratıcı drama, müzikritim, plastik sanatlar, modern dans ve satranç dersleri alan öğrencilerimizin sportif faaliyetlerle fiziksel gelişimleri de desteklenir.