Ucan Balon Tanitim Katalogu - Page 11

Ç ocuk için oyun, çevreyi tanımasına, bir şeyler öğrenmesine ve de öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirmesine yardımcı olan onları mutlu eden bir araçtır. Oyun yoluyla fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ve dil gelişimleri desteklenir. Bunun yanında oyunun birçok işlevi vardır; Oyun grubu; 'ben çağının' çocuk ve anne içinar daha kolay geçmesini sağl 1. Çocuğun öğrenmesine, yaratıcılığının gelişmesine, enerjisini boşaltabilmesine, arkadaşlarıyla iletişime geçmesine hizmet eder. 2. Çocuk oyun oynarken çevresindeki pek çok kişiyi taklit ederek toplumsal rollere dair bir şeyler öğrenir. 3. Oyun, çocukların üzüntü ve sıkıntıları için rahatlatıcı bir savunma işlevi görür. 4. Farklı oyun malzemeleriyle oynarken, kavramları, sayıları, renkleri öğrenerek bilişsel yönleri güçlenir. 5.Oyun yoluyla çocuk toplum kurallarına uymayı, paylaşmayı, uyum sağlamayı, yardımlaşmayı, saygı göstermeyi ve problem çözmeyi öğrenir. 6. Olumlu kişilik özellikleri uygun oyun ortamında denenir, artar ve pekişir.