TUBS I TUBES - Page 71

AB (manera d'anomenar les parts d'una música) . En les propostes pedagògiques, per a parlar de l'estructura de les diferents peces moltes vegades hi hem posat un esquema amb unes lletres (AABA, per exemple). Per parlar d'estructura i diferenciar les diverses parts d'una obra musical s'utilitzen les lletres de l'abecedari, estrictament en odre alfabètic. Tota la primera part d'una música la denominem A, primera lletra de l'abecedari. Si el proper fragment és la repetició de l'anterior li correspon la mateixa lletra: A. Però si en canvi és totalment diferent i no té res a veure amb A, la denominem amb la segona lletra de l'abecedari, és a dir B. Pulsació: suggereix la idea de batec regular que es va repetint i que permet ordenar els ritmes. Sordina: és un objecte que serveix per modificar i atenuar el so produït per la tuba i el bombardí. S'introdueix a dins de la campana de l'instrument. També l'utilitzen els altres instruments de la família del vent-metall. 71