TUBS I TUBES - Page 70

El so es produeix per la vibració del propi material. LIRA DE TUBS Es tracta d'una barra d'alumini tallada en diferents parts amb la llargada específica per a que soni una escala musical. Hi ha un suport on reposa cadascun dels tubs. Com més curtes són les barres, més agut és el so. Altres instruments CASCAVELLS SONALL D'ANOUS Glossari Acord: combinacions de dues o més notes que sonen a la vegada. Aeròfons: són aquells instruments en els que el so es produeix per la vibració de l'aire de dins dels tubs. Canyeta simple: peça rectangular fina i flexible, feta d'un material que vibra produint un so en un instrument musical. S'utilitza en clarinets i saxo, i en aquest cas, en el saxo de regadiu. Idiòfons: Són aquells instruments en què el material que vibra és el propi cos de l’instrument, ja sigui pecudint, fregant... Introducció: és una secció única que sona al principi de la peça musical. 70