TUBS I TUBES - Page 69

TUBÒFON Es tracta de tubs de conduccions elèctriques de diferents llargades, per poder produir diferents sons. Són tubs oberts que es fan sonar percudint-los, així que podem dir que són instruments de percussió. CONTRATUBÒFON Aquest instrument està construït amb tubs de conduccions elèctriques, tallats a diferents llargades per tal de poder produir diferents sons. Són tubs oberts que es fan sonar percudint-los. Els tubs del contratubòfon són més amples que els del tubòfon, així que aquest instrument produeix sons més greus. SAXO DE REGADIU Es tracta d'una regadora, que fa de caixa de ressonància, unida a un tub de regadiu amb forats. A l'extrem del tub hi ha una embocadura de canyeta simple, de saxo alt. Es toca bufant. Cal tapar o destapar el forats del tub per a produir les diferents notes. Idiòfons 69