TUBS I TUBES - Page 68

- percudits: el tubòfon i el contratubòfon - amb bisell: l'harmònica d'ampolles - amb canya simple: l'aire sona quan passa per una canya en vibració, com el saxo de regadiu HARMÒNICA D'AMPOLLES Està construïda a partir d'un element quotidià com són ampolles d'aigua de vidre, afinades a partir de l'aigua del seu interior. Això vol dir que sona una o altra nota en funció de com està de plena l'ampolla: com menys plena és l'ampolla, més llarga és la columna d'aire i el so que es produeix és més greu. CRESTES D'ACORDS Està construït a partir de 6 tubs de plàstic rígid transparent, cadascun d'ells amb un tap i una altra peça a l'altre extrem (en aquest cas és un fragment de canonada). Aquests tubs estan units a una manxa a través d'una mànega. Per fer sonar l'instrument s'ha d'accionar la manxa, per tal que l'aire arribi als tubs passant per la mànega. Aquest aire sempre arriba a més d'un tub simultàniament, per això quan sonen, sonen diverses notes alhora (acords). Cadascun dels tubs té una llargada diferent, això vol dir que produeixen notes diferents. L' instrument està dissenyat per poder-lo portar al cap com una cresta. 68