TUBS I TUBES - Page 67

• • • Contrabaixa: és la més gran i la més greu, afinada en Sib i en Do. Toca en banda i orquestra. Baixa: toca poc en orquestra. Més aviat ho fa en repertori amb solos aguts, fa peces de solista i s'utilitza també en jazz. Tenor: és l'anomenat bombardí o euphonium i és la tuba més aguda, perquè és la més petita. La paraula euphonium ve de la paraula grega “euphonos”, que significa “que sona bé" o “veu dolça”. La persona que toca el bombardí s’anomena euphonista o bombardinista. Toca en banda, jazz, i en algunes peces com "Els planetes" de Holst Els instruments tubulars DIDGERIDOO És un instrument que va néixer a Austràlia. Les termites es menjaven els arbres d'eucaliptus i els aborígens feien servir els troncs que havien quedat buits. Es fa servir com a instrument amb la vibració dels llavis, com amb la tuba, al mateix temps que es pot cantar al seu interior, gràcies a la tècnica de la respiració circular. Aquesta barreja de sons parlats i cantats produeix una rica harmonia. TUB GIRATORI És un tub, buit per dins, que sona en fer-lo girar. CONSTRUÏTS PER A TUBS I TUBES Ens instruments tubulars dissenyats i construïts per Tubs i tubes estan inclosos dins de 2 grans grups: aeròfons i idiòfons. Aeròfons: El so es produeix per la vibració de l'aire de dins dels tubs. Hi ha diverses formes de posar en funcionament l'aire dels tubs: - amb broquet: L'aire sona per la vibració dels llavis aplicats a un broquet. Serien els de la família de vent-metall, com la tuba i el bombardí 67