TUBS I TUBES - Page 50

En el pont que interpreta la lira de tubs, podeu quedar-vos quiets a la rotllana i verbalitzeu que la lira de tubs fa la melodia, i que es tornarà a cantar i ballar en el moment que se senti de nou el saxo de regadiui. Balleu de nou la dansa. 5. Un cop fet això, podeu escoltar la versió del CD asseguts a terra, sense ballar, per mostrar quins instruments interpreten la introducció. Podeu construir-vos un "musicograma" en el que es vegin els instruments que interpreten la introducció. Per una banda, la imatge del tubòfon, contratubòfon i la lira de tubs, amb 16 punts que representin les 16 pulsacions. Per l'altra banda, la imatge del tubòfon, contratubòfon i el saxo de regadiu amb 16 punts que representen les 16 pulsacions. Podria ser més o menys així: El mestre segueix la pulsació amb el dit, cada vegada en el cartell adient. Anem més enllà Si heu fet els 2 "musicogrames" i els heu mostrat diverses vegades als nens i nenes, podeu jugar amb aquests. Hi ha diverses opcions: - podeu donar els musicogrames a 2 infants diferents En el moment que soni l'instrument que ells tenen (la lira de tubs o el saxo de regadiu), l'han de posar a terra perquè tothom el pugui veure. - el mestre col·loca els 2 musicogrames a terra i algun dels infants procura seguir la pulsació amb el seu dit. Potser serà difícil la precisió però podem observar si és capaç de percebre quan canvia l'instrument. Tant en una opció com en l'altre, un cop acabada la introducció, podeu cantar la cançó. 50