TUBS I TUBES - Page 42

Durant la cançó cada vegada que digui "volta cap aquí" us gireu de dins a fora, i de fora a dins i piqueu de mans al "pica, pica, pica, pica". Això vol dir que serà: (posició inicial: rotllana, tothom mirant endins) Volta cap aquí, pica, pica, pica, pica. Volta cap allà, pica, pica amb la mà. Volta cap aquí, pica, pica, pica, pica. Volta cap allà, pica, pica amb la mà. Gireu enfora Piqueu de mans 4 vegades Gireu endins Piqueu de mans 4 vegades Gireu enfora Piqueu de mans 4 vegades Gireu endins Piqueu de mans 4 vegades Això vol dir que algunes vegades picareu tots mirant endins de la rotllana, i d'altres estareu tots mirant enfora. Les primeres vegades feu-ho molt a poc a poc, sense la música, només seguint la vostra veu. Quan veieu que comença a sortir poseu la música i balleu amb l'acompanyament. Anem més enllà Podeu aprofitar aquesta cançó per experimentar amb instruments que sonin picant, com poden ser els timbals, els bastons, les caixes xines, els triangles... Podeu tenir tots aquests instruments en una capseta i crear un espai d'experimentació amb aquest instruments, perquè els nens i nenes puguin veure com són, provar com fer-hi so... Un cop els coneguin una mica, cadascú tria un d'aquests instruments per acompanyar la cançó. Cada vegada que cantem "pica, pica, pica, pica" toqueu els instruments escollits. També podeu aprofitar aquests instruments per experimentar el fort i el fluix. Deixeu un espai perquè els nenes i nenes provin els instruments i més tard, cadascú amb un instrument, podeu proposar de tocar tots fort o tots fluix. O bé podeu cantar la cançó Volta cap aquí fluix amb la intenció que els nens i nenes acompanyin amb els seus instruments fluix, i cantar fort tot acompanyant també fort amb els instruments. Aquesta capsa d'instruments la podeu deixar en el racó de música o en algun lloc visible per als infants. Material CD-llibre (Instruments que permetin picar) Incidim especialment e