TUBS I TUBES - Page 4

Concert Presentació Presentació del concert i el seu repertori Tubs i tubes és una proposta musical formada per diversos elements. Aquests són: - un concert escolar i familiar - la publicació d'un CD-llibre, aquest any pensat com a llibre joc, on hi ha les músiques del concert i il·lustracions estretament relacionades amb cadascuna de les obres del CD. A la primera pàgina d'aquest CD-llibre hi ha un tub a construir, que també pot passar a ser part important de "Tubs i tubes" - un dossier pedagògic - un programa de mà, que es repartirà el dia del concert - formació per al professorat i per a les famílies. La proposta està especialment pensada per a nens i nenes de 2 anys. Hi ha 3 conceptes que donen sentit i unitat a aquest CD-llibre: - les tubes - els tubs - les danses Els dos primers conceptes citats anteriorment (tubs i tubes, tal i com s'anomena tot el projecte) fan referència als instruments del concert. Totes les obres del CD i del concert estan interpretades sempre per tubes o bé per instruments construïts a base de tubs. Tots aquests instruments han estat dissenyats i construïts especialment pel projecte Tubs i Tubes, i això els fa únics. Aquests instruments són: la lira de tubs, les harmòniques d'ampolles, el saxo de regadiu, les crestes d'acords, el tubòfon i el contratubòfon. Com a instruments tubulars també hi ha el tub giratori i el didgeridoo. El tercer concepte són les danses. Les majoria de les obres seleccionades per aquest concert són danses, tenint en compte que hi hagi varietat en la seva procedència geogràfica, que siguin de diferents èpoques i compositors, i n'hi hagi de populars i de saló, entre d'altres. Les obres interpretades podem classificar-les en 3 grans blocs: - obres d'autor: Bach, Mozart, Schubert, Txaikovski, Schumann, Chopin, Satie, Dvorák, Janácek i Albéniz - danses Tradicionals catalanes - obres d'Albert Guinovart, composades específicament per Tubs i tubes. Entre totes aquestes hi ha 4 cançons infantils. 4