TUBS I TUBES - Page 39

10- Alice Springs (Albert Guinovart/ Arranj.:Albert Guinovart) Instruments Didgeridoo, bombardí, tuba, sonall d'anous i tub giratori Comentari de l'obra El títol d'aquesta música fa referència a la ciutat central d'Austràlia, on hi ha més aborígens del continent. Porta aquest títol perquè el didgeridoo és un dels instruments dels aborígens australians, i un dels instruments que més sobresurt en aquesta peça. Sembla que el didgeridoo faci un ritme constant, en grups de dos sons seguits cada vegada. La melodia de la peça la fa el bombardí, i també hi participen el sonall d'anous i el tub giratori. En aquesta peça es crea un ambient màgic i misteriós. Acció que proposa el CD-llibre SEGUIU LA MÚSICA AMB EL TUB La música del didgeridoo és un dels elements que auditivament es reconeix amb més facilitat. El tub que hem construït ens pot servir per acompanyar o marcar el seu so. Si li volem fer un acompanyament podem bufar el tub al mateix moment que se sent el didgeridoo. Si pretenem fer visible el seu so, podem agafar el tub amb la mà per la part més petita i estirar el braç endavant cada vegada que se senti el didgeridoo. Activitats 1. Mostreu als n