TUBS I TUBES - Page 38

Material 2 titelles diferents, un més gran que l'altre Cartell de la tuba Cartell del bombardí Cartell de la cresta d'acords Incidim especialment en.... Plans sonors (segona veu i melodia) Timbre dels instruments 38