TUBS I TUBES - Page 36

9- Vintage (Albert Guinovart/ Arranj.:Albert Guinovart) Instruments Bombardí, dues tubes i dues crestes d'acords Comentari de l'obra Aquest obra, composada per Albert Guinovart, porta aquest nom perquè recorda temes dels grups dels anys 60. Aquesta peça té tres veus ben diferenciades que comencen de manera esglaonada. En primer lloc, se sent només el baix interpretat per la tuba. Un cop ha tocat els dos primers compassos s'hi afegeix la cresta d'acords, que fa uns acords que es poden reconèixer clarament. Se senten sempre en el 2n. i 4t. temps del compàs. En tercer lloc, comença una melodia interpretada pel bombardí, que tornarà a sonar igual al final de la peça. En la part central de la obra, la tuba interpreta una melodia improvisada. Durant alguns segons deixa de sonar la melodia, i se sent només el baix i la cresta d'acords. Esquema En aquest cas, és interessant veure que no tots els instruments comencen a la vegada, sinó que ho van fent esglaonadament: Bombardí Cresta d'acords Tuba Bombardí Cresta d'acords Tuba Acció que proposa el CD-llibre BALLEU 36