TUBS I TUBES - Page 34

7- Vals de Nathalie (P. I. Txaikovski/ Arranj.:Albert Guinovart) Instruments Bombardí, dues tubes Comentari de l'obra Es tracta d'una peça molt agradable que convida a ballar. Té bàsicament dues grans melodies que es repeteixen un parell de cops cadascuna. Se sent en primer lloc la introducció seguida de la primera melodia a la que anomenem a, la segona melodia (b) dues vegades seguides i finalment es torna a repetir a. Així que segueix l'esquema abba, amb una introducció inicial. Acció que proposa el CD-llibre BUSQUEU LES COSES AMAGADES Al costat mateix del foradet petit del tub, amb franja verda, hi apareix la cara d'un home. Cal buscar, amb l'ajuda del tub, aquesta cara que correspon a un dels components de la parella de vals. Activitats 1. Observeu la il·lustració del CD-llibre. Es poden veure dues persones ballant un vals, en parella, tal i com es balla aquest tipus de ball. 2. Balleu aquesta música en parelles, tal i com es fa en la il·lustració. Podeu deixar que els infants facin moviments lliures (sempre en parella) perquè aquesta música porta cap al balanceig, al gir, a pujar i baixar... en definitiva, convida al moviment. I segurament els farà gaudir de l'estona de ball en parella. Anem més enllà Si voleu podeu proposar un moviment diferent per a la primera melodia, a, i un altre per a la part b. En una part fer balanceig, per exemple, i en l'altre donar voltes amb la parella. Material No es necessita cap material Incidim especialment en.... L'aire ballable de la peça El ball en parella 34