TUBS I TUBES - Page 25

2- Moment musical núm. 3 (F. Schubert/ Arranj.:Albert Guinovart) Instruments Bombardí, dues tubes Comentari de l'obra Es tracta d'una obra de Franz Schubert composada per a piano però interpretada en aquest cas per les dues tubes i un bombardí, amb un caràcter divertit i juganer. Esquema Té una estructura AABBCCAD+Coda, i amb una curta introducció al principi. Per a fer la proposta didàctica considerem que les frases A, B i C tenen tres parts: 1. Entrada 2. Punt culminant 3. Final Podríem representar-la d'aquesta manera: 25