TUBS I TUBES - Page 24

Última melodia de la tuba i es posa l'últim cartell al costat del 4t. sol. Quan s'acaba la música el mestre surt del musicograma. 4. Després de fer-ho el mestre, es pot convidar als nens i nenes a passejar per sobre del musicograma, seguint cadascuna de les parts especificades més amunt. El mestre pot acompanyar als infants en aquests passeig ja sigui agafant-los de la mà, amb el gest o amb la mirada. Anem més enllà Podem aprofitar aquest musicograma per què els nens i nenes reprodueixin sons amb el cos o amb algun instrument. En els espais del sol podeu posar-hi la imatge d'algun dels instruments que vosaltres tingueu a la classe: picarols, tambors, bastons... Mentre el mestre està situat en un sol, amb la imatge d'un instrument, els infants fan música amb aquell instrument. Al situar-se a l'alçada de les línies clares reprodueixen el so del vent, a les línies fosques proven de reproduir el so de la música del Despertar en aquest fragment, i en els ocellets tots els nens i nenes fan el so que podrien fer aquests animals. Material CD- llibre musicograma 4 cartells de tubes (instruments) Incidim especialment en.... Estructura de la peça Relació so-imatge 24