TUBS I TUBES - Page 20

del dossier feu les variacions oportunes, imagineu, creeu-ne de noves, observeu les reaccions dels vostres infants...És interessant tenir en compte les seves actituds i els seus moviments espontanis perquè moltes vegades us poden donar idees interessants, que fins i tot podeu compartir amb la resta de nens i nenes. Importància del paper de l'adult L'adult és l'encarregat de fer arribar la música als nens i nenes, és ell qui fa la connexió entre la música i els infants.. Donat que a aquestes edats la figura de l'adult és de vital importància, cal ser-ne conscient i procurar proporcionar vivències positives als infants. L'actitud de l'adult pot condicionar plenament la vivència que els nens i nenes tinguin de la música, i si aquest la viu amb alegria i emoció pot transmetre això mateix als nens i nenes. Un somriure, una mirada de complicitat, pot captar l'atenció de l'infant i fer-li viure l'activitat més positivament. Per altra banda, cal que l'adult estigui molt atent al seu voltant i observi en tot moment als nens i nenes, per donar resposta a les seves necessitats i a les seves demandes. Apartats de les propostes didàctiques A continuació trobareu les propostes didàctiques per a cadascuna de les obres del CD que seran interpretades en el concert. Cada activitat té una personalitat ben marcada ja que va íntimament relacionada amb algun dels elements de la música: el seu ambient, els instruments que la interpreten, la seva estructura... Per a l'explicació de cadascuna de les propostes didàctiques hi ha una sèrie d'apartats comuns, com són: - instruments: apareix una llista de tots els instruments que interpreten cada obra. - comentari de l'obra: es donen a conèixer elements rellevants de cada obra així com també aspectes específics de l'interpretació en el Tubs i tubes. - acció que proposa el CD-llibre: concreta quina activitat es proposa per a cada peça, a partir de la icona que apareix dibuixada en el CD-llibre (balleu, mireu la pàgina en general, segui la música amb el tub, busqueu...) - activitats: explica, pas a pas, cadascuna de les propostes didàctiques. - material: llistat d'objectes, cartells, instruments... necessari per a realitzar les activitats. - incidim especialment en... s'enumeren aquells aspectes en els que es fa més incidència en cadascuna de les propostes didàctiques. 20