tubs i tubes primaria - Page 70

Tema Web Hi trobarem http://www.prodiemus.com/canconer/ Cançoner on podeu trobar cançons infantils amb la seva font documental, el text, la partitura, el midi, una anàlisi musical i una proposta interdisciplinar. Podeu trobar En Jan petit i la Caterineta sota el títol ball rodó, i el Volta cap aquí. A més a més Altres materials Llibres Hi trobarem MALAGARRIGA, A. Que sigui difícil deixar d'escoltar. NAVARRO, C. i TOBELLA, M. L'orquestra supermúsics. SUPER 3. Amb un llenguatge proper, senzill i planer, aquest llibre vol oferir tant a programadors, creadors, músics, pares, professors de música o tutors com al públic en general una eina de consulta, d’aprenentatge, de gaudi i de sensibilització envers el poder de la música en l’educació. Un treball de reflexió innovador en el sector de la programació musical educativa. dels BENNETT, R. (1999). Los instrumentos de la orquestra. Akal/ entorno musical. MALAGARRIGA, T, PÉREZ, J, BALLBER, L, ROCA, C. (2011) Tireu confits! Propostes per a fer música amb infants de 0 a 3 anys. Amalgama edicions. Parla de cadascun dels instruments de l’orquestra. Cada instrument ocupa dues pàgines. Se'n fa l'explicació, hi apareix sempre una imatge amb les seves parts i es fa referència a possibles audicions a fer en relació amb cadascun dels instruments. Interessant i atractiu per als nens i les nenes. S'expliquen els instruments de l'orquestra, la seva construcció i producció del so, la seva evolució i les principals característiques. Va acompanyat de dos CD per poder escoltar el timbre dels instruments i fragments de peces orquestrals seleccionades. Interessant per als adults. Hi ha propostes didàctiques de cançons, dites instrumentades, audicions, jocs de falda i cançons de bressol, per fer música a la llar d'infants. Inclou CD. MALAGARRIGA, T. (2002) Dites i cançons Llibre molt interessant en què les cançons i les instrumentades per als més petits. Amalgama paraules són les protagonistes amb propostes acompanyades amb gestos, sons i imatges. Al editorial. Barcelona. final hi ha un recull amb totes les partitures instrumentades. Inclou CD amb les cançons cantades i els poemes recitats. 70