tubs i tubes primaria - Page 7

Concert Participació Durant el concert Cada vegada que assistim a un concert amb els nostres alumnes, és necessari recordar-los les actituds que esperem d’ells durant el concert, i per això es recomana que els nens i les nenes sàpiguen que assistiran a un concert de música on s’escolta, no es parla. Els professionals que actuen, la resta de públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte i no hi poden haver interrupcions de cap tipus, ja que els músics estan treballant i necessiten concentrar-se. Cal recordar-los també que visitaran un espai únic com és L’Auditori de Barcelona amb més de 40.000 m2 construïts, que actualment s’utilitzen per acollir concerts i espectacles de tot tipus. També seria bo recordar-los que a les diferents sales de L’Auditori està prohibit menjar i beure, així com abandonar la sala a mitja actuació. Per tant, els alumnes hauran d’utilitzar els espais reservats per a aquestes necessitats abans o després del concert. Durant el concert el professorat ha de fer-se responsable del grup i prendre les mesures adequades en cada situació a fi de garantir l’audició al conjunt del públic. Seria bo que, abans d’entrar a la sala, es convidés els alumnes a estar tranquils i, un cop dins la sala, es vetllés pel seu comportament durant el concert. També seria bo recordar que no s’ha d’acompanyar la música picant de mans, aplaudint o xiulant si no és que es demana des de l’escenari (peces participatives). Un concert sense unes actituds correctes no és educatiu, i nosaltres som un servei educatiu. Per això, ens reservem el dret, si cal i d’acord amb el professor de cada grup, de demanar a alguna persona o centre que abandoni la sala de concerts si la seva actitud en distorsiona la bona marxa o dificulta l’aprofitament de l’espectacle a la resta de companys. 7