tubs i tubes primaria - Page 65

Per parlar d'estructura i diferenciar les diverses parts d'una obra musical, s'utilitzen les lletres de l'abecedari, estrictament en odre alfabètic. Tota la primera part d'una música la denominem A, primera lletra de l'abecedari. Si el proper fragment és la repetició de l'anterior, li correspon la mateixa lletra: A. Però si, en canvi, és totalment diferent i no té res a veure amb A, la denominem amb la segona lletra de l'abecedari, és a dir, B. Pulsació: Suggereix la idea de batec regular que es va repetint i que permet ordenar els ritmes. Sordina: És un objecte que serveix per modificar i atenuar el so produït per la tuba i el bombardí. S'introdueix a dins de la campana de l'instrument. També l'utilitzen els altres instruments de la família del vent-metall. Professorat Què vol dir escoltar Què vol dir escoltar Escoltar és parar atenció en alguna cosa, normalment en alguna cosa que està sonant. Cada espècie animal té unes capacitats auditives concretes, les que necessita per desenvoluparse en el seu entorn, i dins aquestes capacitats es pot escoltar amb diferents nivells d’intensitat. Així solem diferenciar ‘sentir’ d’‘escoltar’. ‘Sentir’ és el que fem quan escoltem amb intensitat baixa, quan podem estar envoltats de so i no ser-ne conscients. ‘Escoltar’ és el que fem quan parem atenció perquè volem aprendre, respondre, entendre, arxivar, recordar, reviure, etc. el que escoltem. La intensitat de l’escolta, la capacitat d’escoltar, és educable i la podem treballar, i la música és realment indicada per fer-ho. 65