tubs i tubes primaria - Page 64

LIRA DE TUBS Es tracta d'una barra d'alumini tallada en diferents parts amb la llargada específica perquè soni una escala musical. Hi ha un suport on reposa cadascun dels tubs. Com més curtes són les barres, més agut és el so. Altres instruments CASCAVELLS SONALL D'ANOUS Glossari Acord: Combinacions de dues o més notes que sonen a la vegada. Aeròfons: Són aquells instruments en els quals el so es produeix per la vibració de l'aire de dins dels tubs. Canyeta simple: Peça rectangular fina i flexible, feta d'un material que vibra produint un so en un instrument music [