tubs i tubes primaria - Page 63

TUBÒFON Es tracta de tubs de conduccions elèctriques de diferents llargades, per poder produir diferents sons. Són tubs oberts que es fan sonar percudint-los, així que podem dir que són instruments de percussió. CONTRATUBÒFON Aquest instrument està construït amb tubs de conduccions elèctriques, tallats a diferents llargades per poder produir diferents sons. Són tubs oberts que es fan sonar percudint-los. Els tubs del contratubòfon són més amples que els del tubòfon, així que aquest instrument produeix sons més greus. TUBA DE REGADIU Es tracta d'una regadora, que fa de caixa de ressonància, unida a un tub de regadiu amb forats. Es toca bufant. Cal tapar o destapar els forats del tub per produir les diferents notes. Idiòfons El so es produeix per la vibració del propi material. 63