tubs i tubes primaria - Page 62

- amb bisell: l'harmònica d'ampolles - amb canya simple: l'aire sona quan passa per una canya en vibració, com el Tuba de regadiu HARMÒNICA D'AMPOLLES Està construïda a partir d'un element quotidià com són ampolles d'aigua de vidre, afinades a partir de l'aigua del seu interior. Això vol dir que sona una nota o una altra en funció de com està de plena l'ampolla: com menys plena és l'ampolla, més llarga és la columna d'aire i el so que es produeix és més greu. CRESTES D'ACORDS Està construït a partir de 6 tubs de plàstic rígid transparent, cadascun amb un tap i una altra peça a l'altre extrem (en aquest cas és un fragment de canonada). Aquests tubs estan units a una manxa a través d'una mànega. Per fer sonar l'instrument, s'ha d'accionar la manxa, perquè l'aire arribi als tubs passant per la mànega. Aquest aire sempre arriba a més d'un tub simultàniament, per això quan sonen, sonen diverses notes alhora (acords). Cadascun dels tubs té una llargada diferent, això vol dir que produeixen notes diferents. L'instrument està dissenyat per poder-lo portar al cap com una cresta. 62