tubs i tubes primaria - Page 58

Aquesta dansa té un aire de sardana, i els passos per ballar-la volen imitar aquesta dansa catalana. Incidim especialment en.. La dansa L’estructura estrofa-tornada A-B A través de... Ballar la dansa x x Activitats Aquesta dansa s’ha incorporat darrerament al projecte Tubs i tubes i per tant no la trobareu enregistrada en el CD-llibre. Trobareu fàcilment a internet informació sobre aquesta dansa i podeu trobar l’enregistrament i moltes gravacions d’infants ballant-la. 1- Ballar la dansa CICLE INICIAL Aquesta dansa introdueix el pas de curts de la sardana a l’estrofa i el desplaçament de la rotllana amb els braços alçats a la tornada. Els infants de cicle inicial encara poden presentar una certa dificultat a l’hora de ballar-la amb precisió amb aquests passos, per tant en podem adaptar els moviments. 58