tubs i tubes primaria - Page 56

C D E D' C Coda 0.32 0.36 0.45 0.54 Doneu una volta sobre vosaltres mateixos. Piqueu de mans. Doneu-vos les mans per fer una rotllana i gireu cap a la dreta. Manteniu-vos agafats de la mà i piqueu de peus sense desplaçament lateral. 1.03 Doneu-vos la mà a la rotllana i gireu cap a la dreta. 1.12 Piqueu de mans. 1.22 Feu la rotllana petita i gran. Marqueu el final tot aixecant els braços i movent-los fins al final de l'obra. Com que aquesta proposta està pensada per fer en forma de rotllana, abans de dur-la a terme, estaria bé haver fet altres activitats en rotllana i provar de girar cap al costat abans de fer tota la coreografia sencera. 2. Escolta: CICLE INICIAL En nens i les nenes una mica més grans, podríeu fer una primera escolta sense cap acció, simplement donant-los una consigna que els ajudi a estar concentrats i atents. Els podríeu demanar, per exemple, que escoltin la música i que quan creguin que està a punt d’acabar-se, aixequin la mà. Això sobretot us ajudarà que escoltin amb molta atenció, i, si s’escau, podem parlar del concepte coda. Continuant amb aquesta escolta atenta, podeu seguir donant consignes perquè descobreixin altres elements de la música. Per exemple, els podem dir que hi haurà un moment que la música ens convidarà a fer-nos pessigolles, i això ens ajudarà a copsar el ritme més ràpid de les frases D E i D’. 3. Moviment col.lectiu: CICLE INICIAL Després d’haver-nos fixat en dos moments de la música, ja podeu organitzar una coreografia col.lectiva. Feu tants grups com frases té la música i els assigneu a cada grup un moviment. Per exemple: Grup frase A. Saltar a peus junts. Grup frase B: Fer un moviment de balanceig amb els braços aixecats. Grup frase C: Fer un moviment com si tiréssim coses enlaire (podríem tirar mocadors enlaire, per exemple). Grup frase D i E: Fer-se pessigolles mútuament. Coda: Tots els grups ens anem apropant i anem construint un cercle. Han de tenir el repte de construir-lo abans que acabi la música. Acabem amb una salutació final. Anem més enllà Atès que el CD-llibre proposa buscar pistons en la il·lustració del llibret, podeu mostrar altres imatges de tubes i bombardins, o bé les fotografies dels músics amb els seus instruments, i provar de trobar els pistons en aquestes fotografies. D'aquesta manera, els nens i les nenes es familiaritzen i reconeixen una de les parts bàsiques de la tuba: els pistons. Estaria bé que escoltéssiu altres versions d’aquesta música tan coneguda. 56