tubs i tubes primaria - Page 46

Activitats 1. Observeu la il·lustració del CD-llibre. Es veu el mar amb tot d'elements que en formen part: peixos, calamars, una estrella de mar, una balena... Deixeu que els mateixos nens i nenes siguin els encarregats d'anar-los descobrint a partir de l’observació de la il·lustració. INFANTIL Entre els que hi ha dibuixats (o si voleu un altre), feu especial incidència en algun element marí que us sembli interessant per als nens i les nenes o que us agradi especialment... perquè es transformarà en un dels elements de l'audició. En la proposta que expliquem a continuació, treballem amb una balena de pelfa, reproduïda per a l'ocasió. També es podria fer amb algun peluix d'un animal marí, per exemple. 2. INFANTIL Expliqueu als infants que vosaltres teniu una cosa que podria simular el mar: una tela blava gran, en la qual puguin cabre al voltant tots els nens i nenes del grup. 3. Tacte: INFANTIL Situeu la tela estesa a terra, en un espai de la classe visible per als infants. Acompanyeu-los a seure al voltant de la tela, mirant tots cap al centre. Repartiu a cada infant un mocador o cinta de tonalitats marines (diferents blaus, blanc...) que puguin moure amb facilitat. Situeu-la just davant seu, a terra. 4. Moviment amb element: INFANTIL La proposta es basa en tres seccions musicals que s'inicien cada vegada que comença la frase que hi ha a la pàgina anterior. Se segueix aquest esquema: Posició inicial 0-0.04 introducció 0.05-0.46 1r bloc 0.47-1.43 2n bloc 1.44-1.56 1-57-final 3r bloc La tela està estesa a terra, enmig de l'espai. Els nens i les nenes estan asseguts al voltant de la tela. Just davant seu, cadascun hi té un mocador, una cinta... d'alguna tonalitat marina. Escolteu atentament la música. El mestre s'aixeca amb un mocador ben suau a la mà, el mou seguint l'aire de la música, i fa carícies i pessigolles als nens i les nenes que continuen asseguts, tot procurant que els infants gaudeixin d'aquest moment. Els nens i les nenes agafen el seu mocador o cinta i el mouen seguint l'aire de la música, i desplaçant-se per l'espai que queda al voltant del mar (la tela). Hi ha un canvi en la música que ens suggereix que passa alguna cosa. El mestre agafa una balena —o l’element marí que hagi decidit—, i la situa sobre la tela. Al mateix temps, els nens i les nenes van col·locant els seus mocadors o cintes sobre la tela gran. Un cop ja hi ha la balena i tots els mocadors a sobre de la tela, tots els nens i les nenes agafen la tela amb les mans. Tots alhora mouen la tela amb la intenció de balancejar la balena. Al final, abaixeu la tela fins a deixar-la a terra. INFANTIL Aquesta activitat no la comenceu a fer directament d'aquesta manera. La primera vegada podeu fer carícies als nens i les nenes amb el mocador durant el primer i segon bloc, sense necessitat que ells tinguin mocadors ni cintes, sinó que siguin observadors. Tot seguit, poseu la balena a la tela i la moveu entre tots. 46