tubs i tubes primaria - Page 44

2. INFANTIL CICLE INICIAL Observeu la il·lustració del CD-llibre (la que podeu veure a dalt de tot de la pàgina). S'hi pot veure el tubòfon, el contratubòfon i la tuba de regadiu. Feu referència a l'infant que està situat sobre la regadora, amb la lluna al fons. Expliqueu que està picant de mans, tal com es fa a la cançó. INFANTIL Podeu resseguir la lluna amb el dit índex mentre canteu "volta cap aquí" i assenyalar l'infant que pica en el moment del "pica, pica, pica, pica". 3. Cantar: INFANTIL CICLE INICIAL Canteu la cançó i piqueu de mans en el moment del "pica, pica, pica, pica". 4. Ballar la dansa: INFANTIL CICLE INICIAL Balleu la dansa en forma de rotllana. Durant la curta introducció, us podeu posar les mans a la cintura i moure una mica el cul. Durant la cançó, cada vegada que digui "volta cap aquí" us gireu de dins a fora i de fora a dins i piqueu de mans al "pica, pica, pica, pica". Això vol dir que serà: (posició inicial: rotllana, tothom mirant endins) Volta cap aquí, pica, pica, pica, pica. Volta cap allà, pica, pica amb la mà. Volta cap aquí, pica, pica, pica, pica. Volta cap allà, pica, pica amb la mà. Gireu enfora Piqueu de mans 4 vegades Gireu endins Piqueu de mans 4 vegades Gireu enfora Piqueu de mans 4 vegades Gireu endins Piqueu de mans 4 vegades Això vol dir que algunes vegades picareu tots mirant endins de la rotllana, i d'altres estareu tots mirant enfora. Les primeres vegades feu-ho molt a poc a poc, sense la música, només seguint la vostra veu. Quan veieu que comença a sortir, poseu la música i balleu amb l'acompanyament. Anem més enllà INFANTIL CICLE INICIAL Podeu aprofitar aquesta cançó per experimentar amb instruments que sonin picant, com els timbals, els bastons, les caixes xineses, els triangles... Podeu tenir tots aquests instruments en una capseta i crear un espai d'experimentació amb aquests instruments, perquè els nens H\