tubs i tubes primaria - Page 41

10- Alice Springs (Albert Guinovart / Arranj.:Albert Guinovart) Instruments Didjeridú, bombardí, tuba, sonall d'anous i tub giratori Comentari de l'obra El títol d'aquesta música fa referència a la ciutat central d'Austràlia on hi ha més aborígens del continent. Porta aquest títol perquè el didjeridú és un dels instruments dels aborígens australians, i un dels instruments que més sobresurt en aquesta peça. Sembla que el didjeridú faci un ritme constant, en grups de dos sons seguits cada vegada. La melodia de la peça la fa el bombardí, i també hi participen el sonall d'anous i el tub giratori. En aquesta peça es crea un ambient màgic i misteriós. Acció que proposa el CD-llibre SEGUIU LA MÚSICA AMB EL TUB La música del didjeridú és un dels elements que auditivament es reconeix amb més facilitat. El tub que hem construït ens pot servir per acompanyar o marcar el seu so. Si li volem fer un acompanyament, podem bufar el tub al mateix moment que se sent el didjeridú. Si pretenem fer visible el seu so, podem agafar el tub amb la mà per la part més petita i estirar el braç endavant cada vegada que se senti el didjeridú. Incidim especialment en... Els plans sonors El so del didjeridú L’ambient Llum i foscor Titelles x x x A través de... Sonoritzacions x Moviment individual x x x Observació x Activitats 1. Observació fotos instruments: INFANTIL CICLE INICIAL Mostreu als nens i les nenes la imatge dels instruments que participen en aquesta peça acompanyant la melodia del bombardí: el didjeridú, la tuba, el sonall de n