tubs i tubes primaria - Page 28

Acció que proposa el CD-llibre MIREU LA PÀGINA EN GENERAL Es tracta de mirar la pàgina en general. És interessant fer veure que el llençol del nen que s'està despertant és ple de tubes. Activitats 1. Moviment: INFANTIL Tenint en compte l'estructura de les frases A, B i C, que tenen 8 pulsacions la part 1, 4 pulsacions la part 2, i 4 pulsacions la part 3, busqueu una proposta verbal i de movime