tubs i tubes primaria - Page 26

El mestre se situa per la zona dels ocellets. Última melodia de la tuba i es posa l'últim cartell al costat del quart sol. Quan s'acaba la música, el mestre surt del musicograma. - Després de fer-ho el mestre, es pot convidar els nens i les nenes a passejar per sobre del musicograma, seguint cadascuna de les parts especificades més amunt. El mestre pot acompanyar els infants en aquests passeig ja sigui agafant-los de la mà, amb el gest o amb la mirada. - CICLE INiCIAL La idea de fer un musicograma és vàlida també per a nens de cicle inicial. En aquest cas, poden ser els mateixos infants qui individualment o en petit grup expressin gràficament allò que escolten. Aquestes representacions ens poden servir per crear les nostres pròpies músiques. Anem més enllà Podem aprofitar aquest musicograma perquè els nens i les nenes reprodueixin sons amb el cos o amb algun instrument. En els espais del sol, podeu posar-hi la imatge d'algun dels instruments que vosaltres tingueu a la classe: picarols, tambors, bastons... Mentre el mestre està situat en un sol, amb la imatge d'un instrument, els infants fan música amb aquell instrument. En situar-se a l'alçada de les línies clares, reprodueixen el so del vent; a les línies fosques, proven de reproduir el so de la música del Despertar en aquest fragment, i en els ocellets, tots els nens i les nenes fan el so que podrien fer aquests animals. Material CD-llibre llanterna musicograma 4 cartells de tubes (instruments) 26