tubs i tubes primaria - Page 23

- activitats: explica pas a pas cadascuna de les propostes didàctiques. La seqüència d’activitats s’encapçala amb el nom del procés que es proposa (moviment, tacte...). També hi trobareu indicat si l’activitat la considerem adequada per a INFANTIL o per a CICLE INICIAL o per a qualsevol de les dues etapes - material: llistat d'objectes, cartells i instruments necessaris per realitzar les activitats. Hi ha tres apartats que només apareixen en algunes propostes didàctiques, quan és necessari per a la seva explicació: - lletra i partitura de la cançó: les cançons infantils inclouen aquest apartat - esquema: apareix només en aquelles obres en què l'estructura de la música és clau per al desenvolupament de l'activitat i convé tenir-la molt clara - anem més enllà: en algunes de les peces, es proposa un treball complementari a la pròpia proposta pedagògica, però partint d'alguns dels elements de l’obra. Com veureu, hi ha algunes propostes que no necessiten cap material ja que es basen en l'expressió corporal i la dansa. A l'hora de dissenyar les activitats, però, hem procurat buscar elements variats com cintes, mocadors, titelles, imatges grans dels instruments, un musicograma..., amb el punt comú que tots ells siguin atractius visualment per als nens i les nenes. D'aquesta manera, serà més fàcil captar la seva atenció, al mateix temps que s'activaran alhora el sentit de la vista i de l'oïda. Algunes de les propostes que trobareu a continuació són el que podríem anomenar directes o ràpides, ja que els infants les poden seguir bé des del principi, són molt senzilles i se n'obtenen bons resultats des del primer dia. D'altres, en canvi, podríem anomenar-les de llarg recorregut, ja que aniran evolucionant amb el pas del temps i amb la repetició de l'activitat se n'obtindrà el resultat esperat. També podreu observar que la majoria de propostes didàctiques van acompanyades d'una petita il·lustració a la dreta. Totes elles són extretes del CD-llibre i tenen estreta relació amb la música o amb la seva proposta didàctica. Desitgem que totes aquestes propostes siguin del vostre interès i us permetin escoltar la música amb il·lusió, atenció i curiositat, i que la música us permeti descobrir, participar i gaudir tant a vosaltres com als nens i les nenes que teniu al voltant vostre. 23