tubs i tubes primaria - Page 20

Com podem acompanyar l'aprenentatge dels infants • Com hem explicat amb anterioritat, el repertori és variat i pot estar bé que comenceu a escoltar amb els nens i les nenes aquelles obres que més us agradin a vosaltres per transmetre als infants el vostre entusiasme per un peça. Un cop heu anat escoltant les que més us convencen, seguiu amb les altres. L’objectiu final és que arribi als infants el màxim de varietat d’estils, de sonoritats... Repetiu les peces diverses vegades, generalment els infants disfruten amb la repetició, gaudeixen quan poden anticipar el que vindrà. I a més a més, d’aquesta manera podran captar detalls i elements musicals de les obres. Algunes obres podeu deixar-les sense fer. El fet de guardar alguna sorpreseta per al dia del concert en directe també pot proporcionar vivències especials als infants. També serà una vivència emocionant i sorprenent el fet que algunes obres que haureu escoltat a l’escola en la versió clàssica que teniu en el CD-llibre, en el concert les trobareu versionades en altres estils (jazz...). • Les cançons tradicionals Marieta cistellera i Volta cap aquí, ensenyeu-les abans d'anar al concert. Com haureu vist, són, a més a més, danses tradicionals catalanes. Canteu la cançó i balleu la dansa. La cançó L'àngel de la son és una tranquil·la cançó de bressol que pot connectar molt amb els infants. Els nens i les nenes de cinc, sis i set anys ben segur que l’acabaran aprenent amb facilitat. • Busqueu un lloc especial per al tub —o per a tots els tubs del grup—, de tal manera que es converteixi en un dels elements imprescindibles de Tubs i tubes. • Podeu construir un racó de música anomenat El racó de Tubs i tubes. Allà podeu posar-hi elements variats. Per una banda, podeu anar fent un recull de tots els materials que aneu utilitzant per a totes les propostes didàctiques, com ara cintes i teles per al tango, cintes de picarols per a la dansa de cascavells, titelles de bombardins per a Alice Springs... Per una altra banda, podeu tenir uns elements bàsics com ara el CD-llibre, imatges dels instruments i dels músics, el tub que us acompanyarà durant tot el projecte, alguna de les il·lustracions del CD-llibre ampliada que us sembli especialment interessant... D'aquesta manera, els nens i les nenes estaran sempre acompanyats per elements de Tubs i tubes, podran veure'ls i conviurehi com una cosa quotidiana. Fins i tot us poden demanar alguna activitat tot agafant un material o assenyalant-vos una pàgina del llibre que fa referència a una música concreta. Procureu donar resposta a la seva demanda fent l'activitat, cantant-los la cançó o verbalitzant algun aspecte important d'aquella música. 20