tubs i tubes primaria - Page 14

• Composició individual i col·lectiva de produccions musicals i coreografies. • Ús progressiu de materials sonors i instruments convencionals i no convencionals, desenvolupant l’adaptació corporal i musical a les característiques de cadascun d’ells. • Incorporació i utilització progressiva de grafies no convencionals (dibuixos, paraules, símbols) i grafies musicals convencionals en la lectura, la interpretació i la creació de partitures senzilles. 14