TOP Týdeník Občanské Právo 1/2013

TŘETÍ FÁZE REFORMY, DALŠÍ TUNEL NA OBČANY? NĚ KO L I K L E T O DKL ÁDANÁ TŘETÍ FÁZE REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY VYPADÁ PODLE P R V N Í C H I N F O R MA C Í J A K O DALŠÍ TUNEL NA OBČANY. VLÁDNOUCÍ GARNITURA CHCE EVIDENTNĚ DOBŘE ZAJISTIT S V É V Ě R N É A (V Š E H O ) S CHO P NÉ . NA KAŽ DÝ CH P AT NÁCT ŘADO V Ý CH MINISTERSKÝCH ÚŘEDNÍKŮ MŮŽE BÝT UŽ VEDOUCÍ A NAD PĚTATŘICET ŘEDITEL. TO BUDOU PLATY PRÉMIE! PANÍ NAGYOVÁ NA ÚŘADU VLÁDY DAL A P ŘE CI P ŘÍ KL AD. NENÍ DIVU, ŽE JE PRAHA NEJPRAVICOVĚJŠÍ MĚSTO V RE P UBL I CE A ÚŘE DNÍ CI NE JE N Z MINISTERSTEV, ALE I BANK A ŘEDITELSTVÍ RŮZNÝCH PODNIKŮ TAM HOUFNĚ VOLÍ TOPKU A NĚKTEŘÍ Z NOSTALGIE ODS. ZATÍMCO REGIONY VINOU Š P A T N É MA K R O E K O N O MI C K É POLITIKY FORMULOVANÉ V P R A Z E Z K O MÍ R A J Í A J S O U V Š E C H N Y P O D P R Ů MĚ R E M E U , TAK ČÁST VYVOLENÝCH PRAŽANŮ SI ŽIJE VYSOKO NAD P R Ů MĚ R E M. B U J Í Z D E KO RUP CE A KDO , JAK S E ŘÍ KÁ, NEPŘIJEDE NA PRASETI, NEMÁ Š ANCI NA CO KO L I V DOSÁHNOUT. ­DOKONČENÍ NA STR. 2