Točkice moje sreće Točke moje sreće - Page 10

„ JA OD TEBE NEĆU NAPRAVITI NOVOG DRVENKA. TO ĆEŠ MORATI SAM.“ ŠTO BI SADA TO TREBALO ZNAČITI? SAM DA POSTANEM NOVI DRVENAK? UTO ZAPUŠE VJETAR I ODGRNE PODERANE ZAVJESE DOMAGOJEVE SOBE. NA KREVET PADNE SNOP SVJETLOSTI I KREVET ZABLISTA. DOMAGOJ SHVATI: „PROMIJENA!“ OTVORI PROZORE, A U SOBU MU ZASVIJETLI SUNČEVA ZRAKA. PO PRVI PUT NAKON DUGO VREMENA NA NJEGOVU SE LICU POJAVIO OSMIJEH. I NESTALA JE JEDNA CRNA TOČKA.