Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 59

V obvodu Vítkovice byla nejhorší volební účast ze všech obvodů, činila 38,53%, to je výrazně pod průměrem celého území Ostrava-město, ANO zde obsadilo třetí místo, jedná se o jeden z obvodů, ve kterém byli úspěšnější komunisté. Komunistická strana Čechy a Moravy (KSČM) Nové volby pro stranu znamenaly možnost vylepšit svou pozici a posunout českou politiku levicovým směrem. Komunisté mají své tradiční voliče, na ně a na jejich rodiny byla kampaň zaměřena.24 U voličů KSČM je značná disciplinovanost, téměř dvě třetiny voličů nikdy nevolily jinou stranu. Komunisté sice nemusí řešit problém disciplíny, ale otázku stárnutí elektorátu KSČM. Momentální stáří průměrného voliče je kolem 60 let25, proces stárnutí přirozeně strana zaznamenává i ve své členské základně. Průměrný člen komunistické strany má 73 – 74 let, zatímco roku 1996 byl věk na necelých 62 letech. Každoroční úbytek členské základny je přibližně 8 %.26 Komunisté se s úbytkem voličů zatím vyrovnávají, proto se doposud vyhýbají fatálním následkům ztráty hlasů. Úbytek totiž nahradí trvalou nebo dočasnou mobilizací voličů zejména z ČSSD či obvyklých nevoličů.27 Snaha o rozšíření počtu voličů skrz sociální sítě se komunistům příliš nepovedla. V předvolební kampani založili svou první oficiální facebookovou stránku, ale velkou podporu zde neměli.28 Slogany strany nebyly ničím novým, jelikož vytáhli slogany již z let předchozích a to „S lidmi, pro lidi“ nebo „Každý má právo na důstojný život“. Strana kampaní rozhodně nekonkurovala největším politickým seskupením, taktikou bylo spíše připomenutí svojí existence, než velkolepá masová kampaň.29 ŠÍMA, P. Volební kampaně 2013. s. 158 – 164 Průměrně věk voliče jiné strany je přibližně 44 – 45 let. Stáří voličů KSČM stále stoupá, před 6 lety byl průměrný věk voliče mezi 53 – 54 lety. 26 To znamená úbytek 5 – 6 tisíc členů. Strana tedy postupně přichází o svou masovou členskou základnu, která je ovšem stále největší v ČR. 27 KUNŠTÁT, D. Strana, která neumírá: K příčinám stability volební podpory KSČM. Naše společnost. s. 17 28 Pravděpodobný důvodem neúspěchu byla pozice „nováčka“ v této formě komunikace. V době voleb získalo jen přes 500 fanoušků. Zdroj: GREGOR, M. Předvolební kampaně 2013. In: HAVLÍK, V. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. s. 68. 29 ŠÍMA, P. Volební kampaně 2013. s. 158 – 164. 24 25 58