Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 51

tak i k sociálnímu propojení celé komunity a zlepšení mezilidských vztahů. Účast na bohoslužbách, které se konají každý druhý čtvrtek v měsíci, je povinná. Další povinností je bavit se. Lidé po práci tráví svůj volný čas hraním elektromagnetického golfu, popřípadě chodí na eroticky laděné filmy do pocitového kina nebo se s přáteli účastní různých večírků.20 Momenty charakterizující kritérium povinná participace se v knize objevují, a tudíž se k němu přiřadí znak +. Posledním kritériem je unifikace společnosti. V knize nejde jen o ovládnutí názorů všech obyvatel, ale i o jejich chování. Tím, že jsou všichni občané hned po narození podrobení hypnopedii, jsou všichni ve společnosti naprogramovaní tak, aby dělali jen to, co mají dělat a jsou tak svým způsobem ovlivnitelní a hlavně ovlivňováni. Vše co je ve společnosti nepřijatelné občané hromadně na základě uměle vštěpených názorů odsoudí. Občané nemají svůj vlastní názor a jsou neustále, dalo by se říct, pod rouškou davového šílenství, která zatemňuje jejich rozum i mysl. Vše co udělají je sledováno ostatními a cokoliv se vymyká zažitým standardům je jiné a zvláštní. Objevuje se i jistá izolovanost člověka, která by se v tomto románu dala chápat i tak, že tím, že člověk je nucen se v prvé řadě neustále bavit a užívat si a není potřeba tělesné reprodukce a tudíž ani partnerství, tak člověk je ve své podstatě sám celý svůj život a nakonec i sám umírá. K jisté formě izolovanosti by se dal přirovnat i celý kastovní systém, který jednotlivé občany odděluje na základě jejich predispozic a uzavírá je do jednotlivých bloků celé společnosti.21 Kritérium unifikace společnosti je v této knize zastoupeno dostatečně, a to hlavně tím, že zde dochází k umělé výchově všech obyvatel, kteří jsou již předem nasměrování k tomu, aby se chovali tak, jak to vyžaduje systém. I charakteristika tohoto kritéria je v knize svým způsobem zastoupená, a proto se k němu přiřadí znak +. Ve výše uvedeném textu lze ke kritériím shrnout, že svým určitým způsobem se všechna v knize Konec civilizace vyskytují. Jejich výskyt je zaznačen v následující tabulce (Tab. 2) reprezentující srovnávací matici. Tab. 1: Vyplněná srovnávací matice Název kritéria Název knihy Jednotná vláda Propracovaná ideologie Kontrola represivního aparátu Přítomnost teroru Povinná participace Unifikace společnosti Konec civilizace + + + + + + HUXLEY, Aldous. Konec civilizace: (Brave New World). Vyd. 4., V nakl. Maťa 3. Praha: Maťa, 2011, 198 s. Šťastné zítřky (Maťa). ISBN 978-80-7287-150-6. 21 Tamtéž 20 50