Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 50

volný prostor ani ve sféře duchovní.17 Režim má svou ideologii, a tudíž i kritérium propracovaná ideologie se v knize nachází, proto u něj lze přiřadit znak +. Třetím kritériem, které charakterizuje totalitní režim podle výše uvedených aspektů, je kontrola represivního aparátu. V knize se nachází jediná organizovaná bezpečnostní složka ve formě policie, která dohlíží na pořádek. V případě výtržností a nutnosti zásahu policie nedochází k násilnému řešení konfliktu, ale policie rozežene účastníky pomocí výparů ze somy, které v menší dávce jedince uklidní, při silnější dávce ho na určitou dobu paralyzují. Dalším bezpečnostním prvkem je pouštění uklidňující hlasové nahrávky, která díky hypnopedii působí mimosmyslově na vědomí jedince a má uklidňující účinek.18 Forma represivního aparátu se v této společnosti, ač ve slabé míře, nachází, a proto se i ke kritériu kontrola represivního aparátu přiřadí znak +. Nadcházejícím kritériem je kritérium přítomnost teroru. Teror jako takový se v knize nenachází. Není zde válka, popravy nebo zatýkání. Ale i tak zde jsou určité represe, které můžou být použity vůči nepohodln