Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 46

Juan J. Linz se v druhé kapitole své knihy3 věnuje totalitnímu režimu. Právě z této kapitoly budou vybrány jednotlivé charakteristiky totalitního režimu, a z nich budou vytvořená kritéria pro další práci. Jedna z prvních charakteristik, kterou J. J. Linz popsal, by se dala charakterizovat jako vláda jedné organizace, politické strany popřípadě jednoho vůdce. Linz zde popisuje situaci, ve které sílí jedna masová organizace a zvyšuje kontrolu v politickém i veřejném prostoru. Následně dále rozšiřuje své řady a posléze se snaží o úplné pokrytí celého prostoru svou mocí a eliminaci ostatních, jinak smýšlejících subjektů.4 Taková charakteristika by se dala vystihnout slovním spojením jednotná vláda, což bude první kritérium. Další charakteristikou totalitního režimu podle Linze je prosáknutí ideologie celého totalitního režimu do všech aspektů a vrstev soukromého i politického života. Občané tak jsou neustále pod vlivem vládnoucího režimu, ať chtějí nebo nechtějí. Ideologie se promítá všude a je nutné ji dodržovat. Ideologie režimu se stává součástí každodenního života a určuje, jakým způsobem se lidé budou chovat doma, na veřejnosti a jak budou pracovat nebo trávit svůj volný čas. Také se ideologií ospravedlňují výroky, křivdy nebo třeba represe působené vládnoucí stranou vůči občanům.5 Tento znak, který bude složit k vytvoření druhého kritéria, by se dal nazvat jako propracovaná ideologie. Jednou z dalších charakteristik totalitního režimu, kterou Linz zmiňuje ve své knize, je ovládnutí a následné využívání bezpečnostních složek ve svůj prospěch. Sílící organizace postupně upevňuje svou moc a postupně na svou stranu získává ozbrojené bezpečnostní složky od policie až po armádu. Tyto složky slouží zejména k pozdějšímu upevňování moci a hlavně ke sjednání respektu mezi občany a k eliminaci případné opozice. Linz také spekuluje, že za optimálních podmínek, by mohl totalitní režim vzniknout i bez případného teroru prováděného ozbrojenými složkami na odpůrcích režimu6. Vládnoucí strana tak ovládá a kontroluje jak zbraně, tak i samotné ozbrojené složky, které záměrně využívá ve svůj prospěch.7 Tato charakteristika by se dala zastřešit slovn