Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 44

Použitá literatura BARŠA, Pavel. Panství člověka a touha ženy: feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-864-2906-7. CHODOROW, Nancy. The reproduction of mothering: psychoanalysis and the sociology of gender : with a new preface. Berkeley: University of California Press, 1999. ISBN 05-2022155-9. JESSICA BENJAMIN. The bonds of love: psychoanalysis, feminism, and the problem of domination. New York: Pantheon Books, 1988. ISBN 978-039-4757-308. MÁCHA, Přemysl. Plamínek v horách, požár v nížině: indiánské povstání v mexickém Chiapasu. Vyd. 1. V Brně: Doplněk, 2003, Studijní texty (Doplněk). ISBN 80-723-9145-3. TUROK, M. La producción textil en Chamula, Chiapas: evaluación des los programas de desarrollo artesanal. In: Kol. autorů: Indigenismo: evvaluación de una práctika. INI, México 1978. Elektronické zdroje EZLN - Women's Revolutionary Law [online]. [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://flag.blackened.net/revolt/mexico/ezln/womlaw.html. KOLÁŘOVÁ, Marta. „Když ženy postupují vpřed, muži nemusí ustupovat.“ Emancipace žen a gender