Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 4

ÚVODNÍK Vážení čtenáři, je mi velkým potěšením představit vám první číslo nového odborného studentského časopisu Tmavomodrý svět. Ten vznikl v roce 2015 na Fakultě veřejných politiky při Slezské univerzitě v Opavě a úspěšně navazuje na dřívější projekt on-line periodika Central European Review. Příspěvky časopisu nejsou striktně geograficky vymezeny. Obsahově se pak pohybují v oblastech historických, politických a sociálních věd. Do letošního prvního čísla bylo vybráno pět příspěvků diplomantů Mezinárodních teritoriálních studií. Do oblasti východní Evropy nás zavede článek „Teorie revoluce Cranea Brintona a její aplikovatelnost na Oranžovou revoluci“. Do geograficky vzdálenější destinace latinské Ameriky je směrován příspěvek „Aspekty Winnicottovského feminismu v zapatistickém hnutí“. Tuzemská témata budou přítomny v článcích „Aplikace Tillyho teorie kolektivního násilí na odbojovou skupinu bratří Mašínů“ a „Současná volební mapa města Ostravy“. Pětici příspěvků uzavírá článek „Tvorba kritérií pro nalezení a určení totalitního režimu podle Juana Josého Linze v románu Konec civilizace“. Doufám, že ve vás široký tematický rozsah příspěvků podnítí čtenářský zájem a Tmavomodrý svět se tak stane jedním z vašich oblíbených periodik. Dovolte mi, abych poděkoval širokému realizačnímu týmu, který se na vzniku časopisu podílel. Studentům fakulty, kterým se podařilo vytvořit vlastní obsah tohoto čísla, inspirativní články s originálními a členům redakční rady, jejichž společné úsilí vedlo k úspěšnému vydání tohoto periodika. Také dovolte, abych poděkoval Fakultě veřejných politik a Ústavu středoevropských studií. Jménem svým a jménem celé redakční rady vám přeji příjemné čtení prvního čísla Tmavomodrého světa. David Beinhauer šéfredaktor