Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 34

Použitá literatura BABKA, L., VEBER., V. Za svobodu a demokracii III. Třetí protikomunistický odboj. 1. vyd. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, 2002. 400 s. ISBN: 80-903024-6-7. BLAŽEK, P., ČVANČARA, J. Z války do války: dospívání bratří Ctirada a Josefa Mašínových ve vzpomínkách a fotografiích. In Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů. 2013, roč. 7, č. 3. s. 96-111. ISSN: 1802-8241. ČT24. Topolánek ve Washingtonu ocenil premiérskou medailí bratry Mašíny [online]. c. 2008, poslední revize 28. 2. 2008 [cit. 14. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1461924-topolanek-ve-washingtonu-ocenilpremierskou-medaili-bratry-masiny. KAPLAN, K. Československo v letech 1945-1948, 1. část. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 155 s. ISBN: 80-04-25699-6. MAŠÍN, C., et al. Cesta na Severozápad. 1.vyd. Praha: Academia,