Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 31

V říjnu roku 1951 došlo k zatčení obou bratrů Mašínů politickou policií StB, avšak nikoliv kvůli provedeným akcím, nýbrž kvůli jejich plánu uprchnout za hranice státu.28 Zatímco Josef se dočkal brzkého propuštění, jeho bratr Ctirad byl odsouzen na dva a půl roku za mřížemi. Z vězení se však dostal již v polovině roku 1953 a to díky prezidentské amnestii.29 V říjnu téhož roku se bratři společně se třemi dalšími členy skupiny (jmenovitě se jednalo o Milana Paumera, Václava Švédu a Zbyňka Janatu) podruhé pokusili uprchnout z Československa. Další setrvávání v zemi s všudypřítomným komunistickým dozorem, který je pronásledoval, se jim nezdál vhodný vzhledem k jejich záměru, podílet se na vysvobození ČSR z komunistické nadvlády, k čemuž potřebovali patřičný výcvik, který chtěli získat v americké armádě.30 Dne 3. října překročili hranice NDR a několik dní se pohybovali po NDR bez toho, aby byli spatřeni. Brzy však došlo k jejich odhalení a záhy na to také k několika přestřelkám s policisty. Skupině se podařilo uprchnout, a proto byla vyhlášená pátrací akce, které se zúčastnilo více než 20 000 policistů. Oběma bratrům a Paumerovi se podařilo díky neschopnosti německé policie utíkat dále, avšak Janata i Švéda byli zatčeni. Podařilo se jim dostat až do Spojených států a vstoupit do americké armády. V USA získali státní občanství, ale do Československa se již nevrátili.31 Dne 1. září 1954 obdržel americký ministr zahraničí John Foster Dulles ve Washingtonu žádost od československého velvyslance, která se týkala vydání „zločinců“ Milana Paumera a obou bratrů Mašínů. Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že povinnost vydat uprchlé zločince se nevztahuje na politické trestné činy.32 Avšak zatčení rodinných příslušníků odbojové skupiny bratří Mašínů se vyhnout nedalo. Mnoho z nich dostalo odnětí svobody na více než deset let a tři členy čekal trest smrti.33 KALOUS, J. Mašínové In Za svobodu a demokracii III. Třetí protikomunistický odboj, s. 98. Tuto amnestii vyhlásil prezident Antonín Zápotocký. 30 KALOUS, J. Mašínové In Za svobodu a demokracii III. Třetí protikomunistický odboj, s. 99. 31 KALOUS, J. Mašínové In Za svobodu a demokracii III. Třetí protikomunistický odboj, s. 99-101. ČT24. Topolánek ve Washingtonu ocenil premiérskou medailí bratry Mašíny [online]. c. 2008, poslední revize 28. 2. 2008 [cit. 14. 2. 2016]. Dostupné z: 32 KALOUS, J. Mašínové In Za svobodu a demokracii III. Třetí protikomunistický odboj, s. 102. 33 Dne 29. ledna 1955 byl Nejvyšším soudem v Praze vynesen rozsudek nad 18 obžalovanými. Ti byli soudem označeni za spolupachatele na činnosti odbojové skupiny, které pojila společná nenávist k dělnické třídě a pokrokovému demokratickému zřízení. (KALOUS, J. Mašínové In Za svobodu a demokracii III. Třetí protikomunistický odboj, s. 103-108). 28 29 30