Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 57

Hnutí ANO (ANO) Hnutí vytvořil podnikatel Andrej Babiš, který veřejně kritizoval korupci ve veřejné správě. Získal poměrně velkou podporu občanů a rozhodl se svou iniciativu přeformovat až do politického hnutí.13 V květnu 2012 byla strana registrována jako politické hnutí14 a začala se připravovat na volby do PS, které se měly řádně konat roku 2014, to se ale nestalo a strana spolu s dalšími politickými subjekty poměřila síly již roku 2013 v předčasných volbách.15 Když přišlo vyhlášení předčasných voleb, neměla strana ještě dostatečně vytvořené krajské organizace, to se promítnulo i do předvolební kampaně, která byla centralizovaná a vedena z Prahy.16 Hnutí učinilo během předvolební kampaně nevídaný jev, po představení svého programu voličům docházelo k úpravám tohoto programu. A. Babiš upravoval program na základě průzkumu veřejného mínění. Některé úpravy byly spíše drobné korekce, 17 ale v oblasti poplatků ve zdravotnictví již šlo a výrazné změny.18 Strana cílila na všechny typy voličů, převážně pravicové voliče, vzdělané občany a střední třídu. V jejich kampani bylo možné vidět prvky catch-all strany19, například cílené oslovení mladších i starších voličů zároveň, v podpoře firem, dát možnost zaměstnat absolventy a také dát zaměstnání lidem nad 50 let. Dále se snažili oslovit lidi nespokojené s dosavadní politikou a jako nováčci ve volbách do PS si s sebou nenesli žádné negativní činy z minulých volebních období. Z hesel na billboardech si voliči mohou pamatovat „Aby tu chtěly žít i naše děti“ nebo „Nejsme jako politici, makáme.“ Velkou20 pozornost strana získala virální reklamou, kde vystoupil Andrej Babiš, Jaromír Jágr a Vodňanské kuře.21 Přestože se jednalo o Vzniklo v listopadu 2011, proto hnutí neslo jméno ANO 2011, takto bylo také označeno na volebních listinách pro volby do PS 2013. Hnutí již od číslovky upustilo a používá jen název ANO, proto i v této práci je označovaná pouze jako ANO nikoli ANO 2011 14 Nejprve se jednalo o politické sdružení Akce nespokojených občanů, sdružení bylo registrováno na podzim roku 2011. Politické hnutí ANO 2011 navázalo toto politické sdružení. Zdroj: Poslanecký klub ANO 2011[online 10. 12. 2015] 15 Historie ANO [online 5. 12. 2015] 16 ŠÍMA, P. Volební kampaně 2013. s. 150 - 153. 17 „Andrej Babiš též změnil svůj volební slogan „Budu stát řídit jako firmu", když mu to poradci vymlouvali, že to působí autoritativně. Říká už, že stát „má být správný hospodář.“ Zdroj: POKORNÝ, J. ANO mění program za pochodu. Vylepšujeme, hájí změny Babiš. [online 5. 12. 2015] 18 EIBL, O. Analýza volebních programů. In: HAVLÍK, V. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. s. 27 19 Otto Kirchheimer v šedesátých letech 20. stol. zaznamenal nový vývojový typ politických stran, pojmenoval je jako univerzální nebo-li catch all. Také označovány jako všelidové strany. Tyto strany se zaměřily na získání sociálně značně různorodých voličů. Růst střední třídy, která byla politicky umírněná a nepreferovala radikální řešení, byla pro st Ʌ