Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 54

SOUČASNÁ VOLEBNÍ MAPA MĚSTA OSTRAVY DAVID ŠIGUT Jakožto rozlohou třetí největší město v republice si Ostrava zaslouží určitou pozornost. A v této práci jí pozornost věnována bude z hlediska voleb do Poslanecké sněmovny roku 2013, které jsou označovány jako volby předčasné. Protože pohled na volby do PS formou volebních map pro Ostravu zcela chybí, budou zpracovány a řazeny průběžně za jednotlivé strany či hnutí. Město Ostrava se skládá z 23 městských obvodů1. Stejně jako v jiných částech republiky i ve výše zmíněných obvodech proběhly dne 25. – 26. října roku 2013 volby Parlamentu České republiky. Práce mapuje výsledky relevantních2 politických stran ve zmíněných obvodech. Kapitoly budou členěny podle politických stran: ČSSD, ANO, KSČM, ÚSVIT, TOP 09, ODS a KDU–ČSL. Jelikož se jedná o poslední volby do PS v ČR a tyto volby ještě máme v paměti, bude zmíněna politická kampaň, kterou jednotlivé strany či hnutí před volbami vedly. Ve volbách pravidelně kandidují samozřejmě i další politické strany. Vzhledem k (zatím) nedostatečné kontinuitě a nízké relevanci jim však v této práci nebude věnována zvláštní pozornost. Práce sleduje volební chování obyvatel města Ostravy v jednotlivých obvodech. Zkoumány budou možné příčiny úspěchu či neúspěchu daných stran a hnutí. Volby do PS roku 2013 navazují na volby z let 2006 a 2010. Volby roku 2006 se nesly v tématice boje dvou lídrů z nejsilnějších stran, tou byla ODS (M. Topolánek) a ČSSD (J. Paroubek). Do voleb roku 2010 vstoupily nové politické strany (TOP 09 a Věci veřejné), které přebraly hlasy zavedeným parlamentním stranám. Podzimní volby 2013 nesly prvky obou předchozích volebních klání. Návaznost je možno zaznamenat, jak ve vzniku nových stran (ANO 2011 a Úsvit), tak v důležité pozici lídrů stran, kteří se stali hlavními tahouny.3 Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice. 2 Relevantní je taková strana, která má koaliční potenciál (je možné, aby se objevila ve vládní koalici s jinými stranami), nebo vyděračský potenciál (strana je vyloučena z možnosti podílet se na vládě, ale je dostatečně silná, aby mohla klást vládě požadavky) 3 GREGOR, M. Předvolební kampaně 2013. In: HAVLÍK, V. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. s. 57 1 53