Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 52

Ve srovnávací matici se nacházejí kritéria označená podle toho, zda se v knize vyskytovala nebo ne. V případě knihy Konec civilizace od Aldouse Huxleyho, lze na základě vyplněné matice říct, že se v knize vyskytuje režim, který se dá charakterizovat jako totalitní režim. V knize se postupně v různých formách objevila všechna vytvořená kritéria. U kritéria kontrola represivního aparátu by se ale dalo diskutovat o jeho potřebě. V knize se sice objevuje, tudíž k němu musel být přiřazený znak +, ale jeho podstata je až zbytečná. Ostatní kritéria jsou splněná, i když v některých případech nebylo jednoduché jejich jednoznačné určení. Například kritérium unifikace společnosti je zajímavé tím, že manipulace společnosti probíhá už během dospívání každého jedince během procesu hypnopedie, která probíhá na mimosmyslové úrovni. Závěrem krátké shrnutí. V knize Konec civilizace od Aldouse Huxlyho se objevily momenty zachycující všechna kritéria vytvořená podle charakteristiky totalitního režimu vyplývající z knihy Totalitarian and Authoritarian Regimes od Juana J. Linze. Lze tedy říct, že režim obsažený