Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 48

vyplněno znakem +, vyskytuje se. V případě, že dané kritérium v knize nebude mít své zastoupení, políčko bude vyplněno symbolem -, nevyskytuje se. Podle množství znaků se posléze určí, jestli je režim totalitní a jak moc odpovídá pojetí totalitního režimu podle Juana J. Linze, a to podle počtu vyplněných políček znaménkem plus. V případě, že se nebude jednat o totalitní režim, bude matice vyplněná převážně znaky mínus.13 Tab. 1: Vytvořená srovnávací matice Název kritéria Název knihy Jednotná vláda Propracovaná ideologie Kontrola represivního aparátu Přítomnost teroru Povinná participace Unifikace společnosti Konec civilizace Jako první kritérium bylo vytvořeno kritérium jednotná vláda. V knize Konec civilizace je celý svět spojen do jednoho velkého tzv. Světového státu. V tomto Světovém státu žijí obyvatelé, kteří jsou již před narozením, během svého vývoje v líhni14 a následnou výchovou pomocí hypnopedie, při které jsou jim během spánku pomocí zvukových nahrávek vštěpovány názory a modely chování, ovlivňování, podle toho do které kasty jsou zařazení a do jakého pracovního odvětví budou následně zapojení. Na tuto umělou reprodukci dohlíží vláda tak, aby nebylo některých zástupců jedné kasty málo a jiných zase moc. Pokud jde o hierarchii, nejvyššími představiteli celé společnosti jsou tzv. vrchní inspektoři. V knize se objevuje pan Mustafa Mond, který je vrchním inspektorem pro Západní Evropu a jedním z deseti světových inspektorů. Jeho práce spočívá ve vykonávání dohledu nad příslušnou oblastí, kontrolou a schvalovaní nových věcí a vynálezů, zda nejsou nevhodné nebo dokonce nebezpečné pro stabilitu celé společnosti a v neposlední řadě vykonává i funkce soudce, který rozhoduje o osudu osob proviněných proti společenskému standardu. Veškeré rekrutování nových členů vládnoucí elity probíhá z rozhodnutí současných